Shopping Cart
Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

Latest News

11月開店日

本月課程、講座

品牌專訪

優美又帶着愛意|依蘭依蘭

依蘭依蘭又名香水樹,一個優美帶着愛意的名字,有着獨特又醉人的香氣。有一段時間頭痛得難以入睡,從精油櫃裏找來依蘭依蘭,聞着聞着就不知不覺睡着了。

放下執念 開展新機會|丁香

很多時候我們都被舊思想、習慣、制度等等捆綁,覺得隨着自己一貫做法或他人的經驗、舊路徑行走是最安全的,但一路走來可能並不快樂。

為完美主義者充電 | 岩蘭草

叫埋 Vetiver 出嚟幫手鬆鬆啲 壓力情緒,為完美主義者充電 🥰 真係好中意佢啲深層嘅泥土味、甜甜地、好有性格。

appreciation

/əpriːʃɪˈeɪʃ(ə)n,əpriːsɪˈeɪʃ(ə)n/
noun
 
1.
recognition and enjoyment of the good qualities of someone or something.
 

Our Brands